Brussel

Inside Art nouveau

Henri Jacobs

1864 - 1935

Henri Jacobs

Henri Jacobs heeft vooral scholen ontworpen, wat niet hoeft te verwonderen, aangezien zijn vader schooldirecteur was. Hij baseerde zijn ontwerpen op nieuwe pedagogische concepten die stelden dat een omgeving vol schoonheid en harmonie moest bijdragen tot de opvoeding. Hij paste ook de recente hygiënistische principes toe die pleiten voor meer licht, meer lucht en betere hygiënische condities voor de kinderen. Hij ontwierp ook een aantal sociale woningen die vernieuwend waren op technisch vlak, en enkele geraffineerde privéwoningen.

Zijn gebouwen