Brussel

Inside Art nouveau

Over deze website

Deze website wil u de art nouveau-gebouwen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest beter leren kennen.

Hij werd samengesteld door de Directie Cultureel Erfgoed (urban.brussels) van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met het Réseau Art Nouveau Network.

© Verantwoordelijke uitgever: urban.brussels, Bety Waknine, generaal directeur, kunstberg 10-13 – 1000 Brussel

Design - Website: Spade

urban.brussels is een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de gewestelijke ruimtelijke ontwikkeling ondersteunt op het vlak van stedenbouw, roerend en onroerend cultureel erfgoed en het beheer van operationele programma’s voor stedelijke herwaardering.

De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het erfgoed. Ze is een van de operationele eenheden van urban.brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

Het Réseau Art Nouveau Network is een samenwerkingsverband tussen instellingen en experts van een twintigtal art nouveau-steden in Europa dat in 1999 werd opgericht op initiatief van de Directie Monumenten en Landschappen met als doel het art nouveau-erfgoed te bestuderen, bekendheid te geven en te beschermen om het door te geven aan de volgende generaties.
Het Network dat in 2014 werd erkend als Culturele Route van de Raad van Europa krijgt in het kader van verschillende samenwerkingsprojecten ook financiële steun van de Europese Commissie. Dit  maakt het mogelijk om talrijke activiteiten te ontplooien zoals tentoonstellingen, publicaties, congressen, pedagogische instrumenten en culturele uitwisselingen voor volwassenen, kinderen, leken, wetenschappers en professionelen.
De website www.artnouveau-net.eu is een belangrijk meertalig informatieplatform voor specialisten en liefhebbers van de art nouveau. Hij stelt wetenschappelijk en pedagogisch materiaal ter beschikking voor specialisten, professionelen en studenten. De website maakt het mogelijk om kennis te maken met de steden die lid zijn van het RANN en geeft informatie over hun activiteiten.