About


In zijn 2de editie van 2023  ontsluit de  website Inside Art Nouveau de rijke interieurs van de Brussels art-nouveaugebouwen voor jou. Stuk voor stuk glanzende parels in ons gewest.  
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  liggen er naast de emblematische gebouwen nog meerdere kleine diamantjes geduldig op hun ontdekking te wachten. 

Deze website is ontworpen door urban.brussels, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed, die de duurzame territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt zowel op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed als stadsvernieuwing. 
Door meerdere doelgroepen te sensibiliseren, sluit deze website aan bij het gewestelijke erfgoedbeleid.

Verantwoordelijk uitgever: 
urban.brussels, Bety Waknine, directrice-generaal
Kunstberg 10-13 – 1000 Brussel

Ontwerp: Ekta