Eigen woning van architect Paul Saintenoy

1897 Paul Saintenoy

Gewijdeboomstraat, 123 | Elsene


Paul Saintenoy was in zijn tijd een befaamd architect die lid was van verschillende verenigingen onder andere van de Koninklijke Commissie voor Monumenten. Zijn eigen woning was een bestaand huis dat hij verbouwde en verfraaide met elementen in art nouveau.


Bouwkundig erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Meer weten Inventaris van het bouwkundig erfgoed

Dit indrukwekkende herenhuis met een gevel van vierentwintig meter werd opgetrokken in 1872. Saintenoy kocht het en verbouwde het tot eigen woning. De gevel met zijn duidelijk gescheiden registers onder mansardedak behoort nog helemaal tot de eclectische stijl. Je waant je in Parijs.
Bij nader toezien echter bevindt zich in het venster van het kleine paviljoen aan de rechterkant een van de mooiste glas-in-loodramen van de art nouveau in Brussel. 
Het werd uitgevoerd door de meester-glazenier Raphaël Évaldre op basis van een karton van de befaamde schilder Henri Privat-Livemont. Op het glasraam, getiteld ‘De golf’ zien we een vrouw in profiel die opduikt uit erg door Japanse prenten geïnspireerde golven. Het ontwerp is inderdaad een directe verwijzing naar de gelijknamige prent van Hokusai. Vooral‘s avonds als het van binnen verlicht is, kan het in al zijn schoonheid worden bewonderd.

Het interieur getuigt van de eclectische smaak van de architect. Zijn bewondering voor de middeleeuwse architectuur en de renaissance komt tot uiting in rijkelijke ruimten met diverse invloeden: renaissancistische bogen, tapijten met middeleeuwse motieven en een trap in Lodewijk XVI. Op het bordes van deze trap bevindt zich een tweede glas-in-lood-raam in art nouveau, eveneens toegeschreven aan Privat-Livemont.

In de omgeving

Door dezelfde architect