Hôtel Albert Ciamberlani

1897 Paul Hankar

Defacqzstraat 48 | Elsene


Dit gebouw is een van de opmerkelijkste verwezenlijkingen van architect Paul Hankar. Hij ontwierp het huis in nauwe samenwerking met Albert Ciamberlani, een symbolistische schilder van Italiaanse afkomst.

Wijk Kastelein
Bouwkundig erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Meer weten Inventaris van het bouwkundig erfgoed
De opmerkelijke gevel is twaalf meter breed, het dubbele van een traditioneel huis. Het grootste deel ervan is ingenomen door sgraffiti ontworpen door Ciamberlani, maar uitgevoerd door Adolphe Crespin.
De rij medaillons onder de kroonlijst verwijst deels naar de werken van Hercules. Het spectaculaire fresco in het midden is geïnspireerd door het werk van Pierre Puvis de Chavannes, de belangrijkste symbolistische kunstenaar in Frankrijk. Het is tegelijk een voorstelling van de cyclus van de natuur (van de zomer tot de winter) en van de levenscyclus van de mens. Rechts een familie met een jong kind, in het midden een boom, een bijenkorf en een man in de kracht van zijn leven, en rechts een oude man aan de poort van de dood. De sgraffiti gingen bijna verloren bij gebrek aan onderhoud, maar werden zorgvuldig gerestaureerd door een uitstekend team van vaklui.
Let op de twee grote ronde vensters, die voor die tijd bijzonder origineel waren en naar verluidt in België de eerste in hun soort waren.

Het interieur werd volledig ontworpen door Hankar. Hij ontwierp een monumentale trap (helaas gesloopt), al het meubilair, de marmeren schoorsteenmantels, de lambriseringen en japaniserende plafonds. 
Veel oorspronkelijke elementen gingen verloren bij de verbouwingen in 1927 door architect Adrien Blomme, maar de eetkamer in de bel-etage en de veranda werden schitterend gerestaureerd. Hier bevindt zich een fresco van Crespin met fazanten en een deel van het oorspronkelijke meubilair.  
Een aantal meubelen die Hankar voor dit huis ontwierp, is te zien in het Design Museum van Gent en in het Musée d'Orsay in Parijs.

In de omgeving

Door dezelfde architect