Hôtel Winssinger

Victor Horta

Munthofstraat 66 | Sint-Gillis


Dit huis werd opgetrokken in de tijd dat de gemeente Sint-Gillis nog volop in ontwikkeling en erg in trek was bij de nieuwe burgerij. Camille Winssinger vroeg aan Victor Horta om naast het huis dat hij al bezat (op nr. 64) een nieuwe woning te bouwen, aangepast aan de noden van zijn zieke echtgenote. Deze vraag zou het plan van Horta bepalen.


Bouwkundig erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Meer weten Inventaris van het bouwkundig erfgoed
De koetspoort moest een betere toegang bieden tot het laboratorium achteraan op het terrein. De gevel wordt gedomineerd door een brede erker geflankeerd door balkons. Achter de lage vensters op de tussenverdieping bevindt zich een biljartkamer uitgevend op de hal.

In 1928-1929 werd het huis door Horta zelf verbouwd tot opbrengsthuis waardoor de gevel en het interieur gewijzigd werden. De oorspronkelijke erker werd gewijzigd bij de verhoging van de gevel. Hij verloor daarbij een bouwlaag en zijn fraaie borstwering. 

De oorspronkelijke vloermozaïeken, ijzerwerk en muurschilderingen zijn bewaard en vormen samen een schitterend decoratief geheel. Het gebouw werd onlangs gerenoveerd. In het huis is een architectuurbureau gevestigd en in het achterhuis een kunstgalerij. Deze is toegankelijk tijdens de openingstijden. In de koetsingang kunt u achter de ingang naar de appartementen een muurschildering zien in groen en geel en een deel van het trappenhuis.

In de omgeving

Door dezelfde architect